Kontaktujte nás: +420 602 564 955 | info@eniopsychologie.cz
0 Kč

Časopis pro ty, kteří chtějí znát svou mysl jinak

Lehké, srozumitelné a poutavé čtení nejenom o stavu naší mysli

 

Publikují u nás lidé z praxe - lékaři, psychologové, psychiatři, vědci, učitelé a další odborníci - všichni ti, kteří ve svých klasických oborech již narážejí na hranice "hmotného", vidí, zkoumají a používají i energetickou složku člověka, našeho bytí a existence.

Z obsahu 1. čísla:

  • Proč miminka pláčou a co nám tím chtějí sdělit? (PaedDr. Zuzana Vaňková)
  • Strava a její vliv na naše tělo a Duši (Lenka Gabriela)
  • Čo je meditácia a aký význam má pre zdravie človeka (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)
  • Volání po jednotné medicíně (MUDr. Jarmila Klímová)

číslo 1 je zdarma ke stažení

Časopis enioPsychologie.cz obsahuje vybrané ukázky článků z časopisu Eniologie člověka. Jeho tištěnou verzi i předplatné zakoupíte v EnioShop.cz  / EnioShop.sk, elektronickou verzi na Alza.cz / Alza.sk.

e

Co znamená výraz enio?

Jednoduše: energetický, přesněji ze slova energoinformační.

n

Přes 20 let zkušeností

Rozumíme oboru víc než dobře. Máme velkou empatii pro všechna díla.

i

Je za námi kvalitní práce

Připravili jsme k vydání knih a časopisů více než 18 000 normostran textu.

o

Umíme dobře prodávat

I ve tvrdé konkurenci. Máme tisíce koncových zákazníků. Se vším to dokážeme.

Co je to enio?

Enio je zkratkou vytvořenou ze slova energoinformační, popř. informačně-energetický, což je významově přesnější. V „laické“ literatuře se v obdobném významu jako enio používá slovo energie – tzv. energetické působení na pacienta, energetický přenos myšlenek, energetická ochrana apod.

V širším kontextu se předpona enio používá všude tam, kde jsou odborně a vědecky popisovány objekty, skutečnosti a jevy, které „laická“ literatura popisuje např. jako auru, energie, léčitelské působení, bioplazmu apod. Odborná literatura zná komponenty informačně-energetických hmot – informace (subinformacion, informacion), mikročástice (např. kvark, tachyon, meson, baryon, boson, miony, leptony), světlo (různých frekvencí, pásem elektromagnetického spektra, tedy barev), energie (např. tepelná, jaderná, mechanická, gravitační, elektrická, elektromagnetická, záření), informačně-energetické substance (substance obsahující informace, mikročástice, světlo a energie) a informačně-energetické bioplazmy (živá hmota obsahující informace, mikročástice, světlo a energie). Předpona enio tedy rozšiřuje poznání a popis objektů, skutečností a jevů, protože se na ně dívá nejenom z hmotné podstaty, ale i z hlediska existující jemné hmoty. 

Kde se předpona enio používá?

Na každý objekt je možné se podívat nejenom z hlediska jeho hmotné (hrubohmotné) podstaty, ale i z hlediska jeho podstaty „energetické“ neboli jemné, jemnohmotné, kterou není běžný člověk schopen vnímat svými pěti smysly. Pak k názvu tohoto oboru, objektu můžeme formálně přidat předponu enio. V každém oboru a objektu můžeme tedy hledat a vidět jemné prvky, jemnou (jemnohmotnou – „energetickou“) podstatu a souvislosti, ty pak popsat, zkoumat a dívat se na ně tímto úhlem pohledu – přidáváme předponu enio.

Příklady oborů, které pohlížejí na předmět svého výzkumu z hlediska jeho hmotné/jemné podstaty: psychologie/eniopsychologie; medicína/eniomedicína; cytologie/eniocytologie; fyzika/eniofyzika; může být i hudba/eniohudba; tvar a stavbu lidského těla na hmotné úrovni zkoumá a popisuje anatomie, na jemnohmotné (jemné – „energetické“) úrovni je zkoumá a popisuje enioanatomie.

Závěrem je tedy snadnější pochopit definici eniologie jako univerzální vědy (zahrnující všechny enioobory včetně eniopsychologie), která provádí výzkum informačních procesů, jevů a událostí v přírodě a společnosti, které není běžný člověk schopen zachytit a vnímat smyslovými orgány.